วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
อาจารย์ แผนกสามัญ

ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ

 

 นางสาวปรารถนา เจริญดี
ปริญญาตรี
ครูผู้สอน
08-4958-3976

 


ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ

 

 นางสาวช่อเพชร ด่านกระโทก
ปริญญาตรี
ครูผู้สอน