วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
อาจารย์ แผนกพาณิชยกรรม

ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ

 

 นายอนันต์ กันกระโทก
ปริญญาตรี
รองผู้อำนวยการ
08-7258-0749

 


ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ

 

 นางสาวไพรินทร์ ศรีปัจฉิม
ปริญญาตรี
ครูผู้สอน
08-4878-6774

 


ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ

 

 นางสาววารุณี ฆ้องดอน
ปริญญาตรี
ครูผู้สอน
08-7250-6354

 


ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ

 

 นางสาวพรทิพย์ พันทุม
ปริญญาตรี
ครูผู้สอน
09-0376-3850

 


ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ

 

 นางสาวอรทัย ชัยโคตร
ปริญญาตรี
ครูผู้สอน
0908285307

 


ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ

 

 นางสาวไอรดา ยินดีรส
ปวช
เจ้าหน้าที่ทั่วไป