วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
อาจารย์ แผนกอุตสาหกรรม

ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ

 

 นายสมนึก ลำกระโทก
ปริญญาตรี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก/ครูผู้สอน
08-0731-1093