วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

อาชีวบริการ แหลมทอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ร่วมอาชีวบริการร่วมกับ อำเภอเคลื่อนที่ ณ. ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก  15 มีนาคม 2561กลับหน้าที่ผ่านมา