วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

ตรวจติดตามการใช้เงินอุดหนุน

คณะกรรมการจากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ตรวจติดตามการใช้เงินอุดหนุนประจำปีการศึกษา 1/2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561กลับหน้าที่ผ่านมา