วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

ติดตามนิเทศศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิเทศติดตามการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นำโดยท่านอาจารย์ศรณ์ณิวิชญ์ ศรวิมล และ อาจารย์อรรคฤทธิ์  คัมภิรานนท์กลับหน้าที่ผ่านมา